28 декември 2011

Цайтгайст III, част 1 - Човешката природа (с българско аудио)

Здравейте, днес ще ви представя дублирания вече и на български филм Цайтгайст III или Духът на времето. Филма е в три части. В първата част се обсъжда Човешката природа - човешкото поведение и какво предизвиква хората да се държат по определен начин, било то позитивен или негативен. Доколко човешкото поведение е генетично заложено и доколко заобикалящата социална среда влияе на това поведение? Сами преценете.

Приятно гледане:
05 декември 2011

Просветлените чакри - Едно въображаемо пътешествие във вашия вътрешен свят

Днес ще публикувам един филм, обясняващ Вселенски процеси по много лесен за разбиране начин. Филма е на Енодиа Джудит и обяснява много добре устройството на всяка от чакрите.
Ето и самия филм (с български субтитри).


30 ноември 2011

Писмо на Чарли Чаплин до дъщеря му Жералдин

След забавната история в предишната статия е време да се върнем в реалността (каквото и да представлява тя за всеки от нас) с писмото на един велик Човек - Чарли Чаплин, адресирано до дъщеря му - Жералдин. Тъжна, но изключително поучителна и истинска история, урок по Живот.

Моето момиче,
сега е нощ. Всички невъоръжени воини в моята малка крепост заспаха.
Не са будни нито брат ти, нито сестра ти. Дори майка ти вече спи.
Едва не събудих заспалите птички, докато стигна до тази полусветла стая.
Толкова съм далеч от теб! Но нека ослепея, ако макар и за миг твоят портрет е изчезнал от очите ми. Той е тук – на масата, тук до моето сърце. Но къде си ти? Там, в приказния Париж, танцуваш на величествената сцена на Шан з’Елизе. Знам това, а сякаш в тихата нощ чувам стъпките ти, виждам очите ти да блестят като звезди в зимната тъмнина.
Чух, че твоята роля в този празничен и светъл спектакъл е ролята на персийската красавица, пленена от хан Тартар. Бъди красива и танцувай! Бъди звезда и сияй! Но ако възторзите на публиката те опияняват, ако ароматът на цветята, изпратени до тебе, те замае, ти седни в един ъгъл, прочети писмото ми и се вслушай в гласа на своя баща!

29 ноември 2011

Бъдещето на България...

Реших да ранообразя малко блога с един забавен сценарий за евентоалното бъдеще на България. Надявам се да харесате историята.

2011 г.
Най–после е избран изпълнител за прокопаване на тунел под прохода Шипка. Месец по-късно челната копаеща машина се разтърсва от мощен удар и спира.

25 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Послеслов и използвана литература

1. Българите, идещи от древността и устремени към БЪДЕЩЕТО - в продължение на хилядолетия, са изминали един невероятен път. Имало е години на мирен и градивен труд и цели епохи на култура и цивилизованост. Имало е и години на войни, на кървави вражески нашествия и погроми, на насилия и неописуеми страдания. Имало е и векове на черна робия. Българите са надживели и преселения на хиляди километри през пустини и безводни степи, през вечно заснежени планини и пълноводни реки. Пътят на нашите предци е бил изпълнен с невероятни трудности и премеждия, които народът ни е преодолял, оцелял е и е донесъл името си до наши дни. Негов стожер при тези изпитания са били могъщият български дух, богатата душевност, чувството за организираност, стремежът към знание, моралните добродетели и пословичното трудолюбие на българина.

24 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Седма глава. Мисия и съдба на българите

1. Един от най-спорните въпроси в обществознанието е този за развитието. Сега е господстващо становището, че натрупването на знания и използването им на практика е развитие. По принцип това е вярно, но само ако обхваща обществото в неговата цялост - както материалната, така и духовната сфера на обществен живот. За жалост в действителност нещата не стоят така, защото към проблема „развитие” се подхожда тесногръдо. За развитие се приемат постиженията на науката, техниката и технологиите, които са свързани с материалната сфера на обществен живот. Този процес е стъпил и върху частната собственост, парите, пазара и конкуренцията. В същото време развитието на духовната сфера е напълно занемарено - там развитие в сегашния развит свят няма. Налице е движение в обратната посока - към духовна нищета и деградация.

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Шеста глава. Измерения на българската национална идентичност

1. Индивидът, отделният човек има шанс да оцелее в агресивна обществена и природна среда само, ако живее в някаква общност от хора. А общността съществува като такава когато се самоидентифицира по един или повече социални признака на еднаквост, еднозначност. Такива признаци може да бъдат расовата принадлежност, езика, песмеността, държавата, религията, културата, фолклора, нрави и обичаи, икономически фактори (признаци), национално име, история, морал и др. Всеки от тези признаци може да бъде елемент на националната идентичност. Народи, които осъзнават и пазят националната си идентичност оцеляват при превратностите на историята. А тези, които не я пазят - слизат от историческата сцена. Нагледни примери в тази насока има и за едните, и за другите. Или осъзнаването и отстояването на националата идентичност означава НАЦИОНАЛНО ОЦЕЛЯВАНЕ!

22 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Пета глава. Нова България

А. Първи стъпки

1. На 3 март 1878 год., с подписването на Сан-Стефанския мирен договор, България възкръсва от пепелта на историята. Но единната българска територия е разкъсана на пет части от Берлинския диктат. Решенията на Берлинския конгрес са посрещнати навсякъде по българската земя с голяма болка и готовност за съпротива. Изпращат се протести до руския император и европейските страни. За жалост всичко е напразно, защото интересите вземат връх над справедливостта. Израз на съпротивата срещу Берлинския диктат е и Кресненско-Разложкото въстание от есента на 1878 год.

19 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Четвърта глава. Покръстване на българите и последващото хилядолетие

Борис I, покръстителят на българите, се възкачва на владетелския престол през 852 год. като KАН и слиза от него по своя воля през 889 год. с невзрачната славянска титла “княз”. В тази връзка е важно да се знае, че през онази епоха на огромната територия от Казахстан до Средна Европа имперската титла КАН или ХАКАН са имали право да носят само владетелите на българите, аварите и хазарите1. През първите десет години от царуването си Борис І води няколко неуспешни войни с тогавашните могъщи съседи на България - Византия и немското кралство. Тези страни са били християнски държави и са гледали на страната ни с неприязън. Впоследствие навярно изолираността на България от християнските страни и свързаните с това проблеми са накарали Борис I да вземе съдбоносното решение за отстъпление от отческата ЧЕСТ и СЛАВА за отхвърляне на хилядолетната религия и традиции на българите и за приемане на християнството.

18 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Трета глава. Българите – носители на знание, държавност, култура, морал и красота

1. В първа глава беше проследен героичният път и неувяхващата слава на нашите предци през ранното средновековие. Във втората глава бе показан произходът, религията и пътят на българите през далечните хилядолетия. А тук, в трета глава, ще бъде направен опит за изясняване на общочовешките ценности, на които са били носители българите и на това, какво са дали те на другите народи.
Знанието и мъдростта лежат в основата на човешките добродетели. Те са главния фактор за изграждане на цивилизация. Те са и преграда срещу така нареченото “вторично подивяване”, т. е. срещу връщане назад от постигнатото вече културно равнище. Знанието, с което разполага сега човечеството, е огромно.

16 ноември 2011

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Втора глава. Сага за произхода, религията и пътя на древните българи

1. През ХІІ век арабският пътешественик Ал-Гарнати посещава Волжка България. Там му е дадено да се запознае с книгата „История на българите”, до която не всеки е имал достъп. От тази книга той е записал само мотото под заглавието, което гласи, че българин означава МЪДЪР, РАЗУМЕН ЧОВЕК.1 Това дошло до нас определение, за качествата на древните българи, не е случайно. Без съмнение нашите предци са били мъдри и разумни хора и затова са се ползвали с уважението на другите народи, с които са били в някакъв контакт.

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Първа глава. Векове на героизъм, слава и съзидание

1. Древните българи, чието име носим ние, са били велик народ със славна история и респектиращо име. Само в Европа те са образували три държави-империи, съществували в продължение на векове:
 - Кубратова България, чиято предистория започва от 165 г. сл. Хр.
 - Велика Волжка България, съществувала от VІІ до ХІІІ век, а  впоследствие като Казанско ханство – до ХVІ век.
 - Дунавска България – нашата Родина, чиито основи полага кан Аспарух през 680 г.

Идвайки в Европа, древните българи донесли знание и култура. Те са дали началния импулс към държавност и са повлияли градивно за културен напредък на много народи от Централна и Източна Европа. Ние сме единствените техни наследници, които са опазили досега непроменено народностното име БЪЛГАРИ и името на държавата БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Встъпление

Тази книга е поглед към приказната хилядолетна история на българския род. Тук са подбрани и подредени най-съществените събития от тази история и е направен опит за оценка на влиянието им върху съдбата на народа ни. Използвани са данни от трудовете на съвременни автори-родолюбци, които с много усилия и находчивост успяха да разкрият нови страници от българската история. Тези сърцати българи все по-успешно достигат до истината за миналото на нашия народ, което спомага за отхвърляне на заблудите и преднамерените изкривявания и фалшификации на българската история.
Оказа се, че ние българите, имаме велика и славна история, каквато малко народи по света притежават. Българите - нашите предци са били могъщ народ, хора със силен дух и богата душевност. Те са били народ победител, народ преуспяващ, народ за пример.
Неувяхваща е славата на техните дела, идеща от хилядолетията. Всичко това вдъхва в нас, техните наследници, вяра и оптимизъм и ни изпълва с енергия и воля за борба с трудностите по пътя към бъдещето.
Целта на тази книга е събуждане и издигане на българското национално самосъзнание, което по естествен път да доведе до възпламеняване на Могъщия Български Дух. Счита се, че едно от средствата за постигане на такъв резултат е възкресяването и синтезът в една цялост на основните събития от българската история. Така те ще могат да окажат по-силно въздействие върху националното ни съзнание, ще стимулират единение и воля за действие. Раздробеността, разпиляността и многословието са безплодни, когато залогът е голям.
За успеха на движението ни към бъдещето, решаваща роля ще имат знанието, степента на организираност и наличието на морал и воля да се борим и вървим напред.
По всичко това ние можем да се поучим от нашите предци - древните българи. В нашата история и в нас самите е закодирано всичко, което е необходимо по пътя на българския род към БЪДЕЩЕТО!

* * *

БЪЛГАРИ дава ви се:

Камбанен звън - за да се пробудите!
Памет - за да знаете кои сте и откъде идвате!
Знание - за да прогледнете и прозрете бъдещето!
Твърд - за опора, на която да стъпите!
Знаме - за да го следвате, без да откъсвате поглед от него!
Огън - за да възпламените своя дух и да полетите!
Меч - с който да се сражавате като лъвове - храбро, с достойнство и чест и да побеждавате!

БЪЛГАРИТЕ: Истинската история - Встъпителни думи и съдържание

Тази книга се посвещава с много любов:
•    На нашата мила и прекрасна Родина, на нашето Отечество България!
•    На героичния и славен български народ, надживял невероятни изпитания в продължение на хилядолетия!
•    На Децата на Слънцето и Деца на България, носители на светлина и надежда за бъдещето, на любознателните, трудолюбиви и ученолюбиви българчета!
•    На българските девойки и младежи
•    На българските мъже и жени!
•    На българите-ветерани, крачещи вече към залеза на живота!
•    На българите, разпръснати навсякъде по света и не забравили своя Род, Родина и Българско име!
•    На тези, които са изминали половината от пътя на родолюбието, за да могат да извървят и останалата част!
•    На всички, които наричат себе си българи!


Съдържание
Встъпление
Първа глава. Векове на героизъм, слава и съзидание
Втора глава. Сага за произхода, религията и пътя на древните българи
Трета глава. Българите - носители на знание, държавност, култура, морал и красота
Четвърта глава. Покръстване на българите и следващо хилядолетие
Пета глава. Нова България
А. първи стъпки
Б. Десетилетия на войни, въстание и преврати
В. Социализъм
Г. Демокрация
Шеста глава. Измерения на българската национална идентичност
Седма глава. Мисия и съдба на българите
Послеслов
Използвана литература

01 ноември 2011

Висше знание за начинаещи - Част 18: Ресурси

Понеже Висше знание за начинаещи е обобщен преглед на темите, засегнати по-подробно на други места, аз силно ви препоръчвам да потърсите следните книги. Те са организирани в категории и подредени в рамките на всяка категория от начинаещи до напреднали. Някои можете да намерите в библиотеки или книжарници, а други трябва да намерите в Интернет.


Висше знание за начинаещи - Част 17: Заключителни думи

Вълнуващи времена са пред нас! Вълните на промяната са върху нас. Ще държите ли главата си в пясъка или ще сърфирате в периферията на тези вълни към свободата?

Колко гладко или грубо ще завърши промяната, зависи от това колко успешно вие и другите изберете да се издигнете нагоре във вашата духовна мъдрост, баланс и разбиране. Колкото по-висока е вашата душевна честотата и осъзнаване, толкова повече вие се настройвате на канал на преживявания, които са хармонични и щастливи, другите, свързани с вас също получават малко тласък. Когато се издигнете, вие ще издигнете и света по непряк, но значим начин.
Вие сте родени тук с причина и тази причина ще стане по-ясна за вас с разгръщането на живота. Ако преследвате това, което наистина тонизира душата ви и ви дава пълно вътрешно чувство на изпълване, тогава нещата ще си дойдат на мястото автоматично. Вашите латентни таланти ще бъдат извикани от нуждите на обстоятелствата; отговорете на предизвикателствата с ентусиазъм и тези таланти ще разцъфтят.

Бъдете разумни, когато се изправяте пред вашите вярвания. По-добре е да създадете нещо ново, отколкото просто да атакаувате старото. Забавлявайте се с живота, запазете чувството си за хумор и не забравяйте да търсите любов, истина и мъдрост над всичко друго. Нека вашия дух се събуди и заблести!


Следва последна 18-та част....

Висше знание за начинаещи - Част 16: Помагайки на другите

Ако бъдете включени в изследване за някоя от темите, обсъдени в тази книга, вие неизбежно ще почувствате необходимост да кажете на другите за това.

Но няма да ви отнеме много време, преди да осъзнаете, че по-голямата част от хората са затворени към алтернативни идеи. Те могат да спорят с вас, да ви обявят за луди или да ви се изсмеят в лицето. Може би един на всеки десет ще бъде с достатъчно отворен ум за да води интелигентен разговор, но от останалите не може да се очаква да бъдат толкова склонни. Не всеки е готов да мисли извън рамките и ограниченията, които сам си е създал и колкото по-дълго остава в този ограничен начин на мислене, толкова по-трудно става да се измъкне. Следователно по-възрастните хора са склонни да бъдат по-малко възприемчиви, отколкото по-младите. Най-лошите от тях са образованите в унивевристети "всезнаещи", които гледат с лошо око на всеки, който притежава особено мнение. Но никога не знаете, къде стоят хората, докато не си взаимодействате с тях, затова не правете преценка, докато действията им не отговорят сами за себе си.

28 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 15: Битка на противоположностите

Важна стъпка в събуждането и започването на пътуването ви към по-висше осъзнаване е да правите разлика между позитивно и негативно, между това, което се издига и което слиза.
Като духовни същества, обитаващи физически тела, ние сме хванати в една битка на противоположностите. Това се проявява вътре в нас като битка между нашите висши и низши натури, и извън нас като битка между божествените и дяволските сили.
Това, което е в нас се отразява на това, което е извън нас, божественото отражение работи с нашия висш Аз, а дяволското прави същото с низшия Аз. Всеки един момент предлага избор и всеки направен избор е отговор на следния въпрос: Кое ще следвате, по-низшето или по-висшето?

27 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 15: Емоционален баланс

Когато се чувствате в калта, вие се чувствате в калта. Най-големият проблем е, че неоправданите негативни емоции ограничават възприемането, което означава, че не успявате да разпознаете, да си спомните или да наблюдавате положителната страна на нещата. Вашите решения и поток от мисли са засегнати и вие създавате отрицателни последици, които ви притискат по-дълбоко в калта. Това създава порочен кръг, при който негативното отношение създава негативно преживяване, което допълнително засилва негативното отношение.

Това, което прави отрицателната емоция неоправдана е, че тя или надживява събитието, което я е провокирало и вече не служи на целта да ви мотивира да решите проблема, или пък се спуска върху вас без външно задействащо събитие.

24 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 14: Хипер-измерната система за контрол

Негативните сили виждат помощните души като непредвидима и неконтролируема заплаха за техния план. Тъй като системата за контрол зависи от хората, които да отдават силата си чрез тяхното програмирано вярване в илюзорни ограничения и невежество за по-добри алтернативи, ако достатъчно хора се събудят духовно и приложат на практика висши способности и знания, системата за контрол със сигурност ще падне като къща от карти. Така че освен за манипулирането и храненето от хората, негативните същества използват системата за контрол за откриването и унищожаването на помощни души, преди те да станат достатъчно силни за да завършат мисията си.

22 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 14: Време за промяна

Бъдещето е несигурно, висящо на баланса между истински Златен век на духовната свобода и фалшиво духовно поробване.

Както и да завърши това, нашата гледна точка и начин на живот, дори и след петнадесет години ще бъдат невъобразимо по-различни от тези днес.
Ако погледнем накъде сочат сегашните тенденции, е лесно да се види, че през следващите десетилетия обществото ще бъде трансформирано от външни фактори, като ескалацията на природни бедствия и икономически катаклизми, сблъсъци между корумпирани правителства и непокорни граждани, разкриването на съществуването на извънземни и отприщването на скрити до сега технологии като антигравитацията и безплатната енергия.

21 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 13: Измамата Извънземни

Макар че има позитивни извънземни, нека се концентрираме върху негативните извънземни и защо те са тук.
Подобно на други негативни същества, те виждат човечеството като природен ресурс, който да бъде експлоатиран. Нашия генетичен материал, латентно знание и сила, които ние притежаваме и способността ни да произвеждаме големи количества душевна енергия са много привлекателни за тях.
Те също приемат земята като източник на необходимите минерали, съкровищница от съвременни технологии, складирани тук от други извънземни раси с течение на времето, а също и стратегически пост, от който се възползват за да затвърдят своите военна и политическа власт в галактиката.

17 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 12: Системата за Контрол

Това, което имаме днес е система за контрол, предназначена да регулира всеки аспект на човешкото съществуване, за да се следи и да се предотврати някой да разкрие или направи нещо, което може да я дестабилизира.

Тя е силно насочена към хора, които дават знания на другите за да видят измамата и за да вземат властта обратно. В крайна сметка това води до енергийната ферма, която отглежда невежество и страдание сред хората за да събира енергия за развитите на отрицателните същества.

Висше знание за начинаещи - Част 11: Произход на човечеството

Хората не са се развили по естествен път на земята. За милиони години, това, което се е развило естествено са различните маймунски видове, които науката смята, че са нашите предци.
Но преди няколко стотин хиляди години, напреднали извънземни групи започват да променят тези примитивни маймуни, за да станат по-интелигентни и по-ловки, така че да могат да бъдат използвани за робски труд. От този момент нататък, този обновен вид е обновяван отново и отново, заприличвайки все по-малко на маймуни и повече на самите извънземни
Други извънземни групи направили техни собствени модификации, създавайки свои собствени уникални видове хора, чрез вмъкване на генетиката на няколко различни извънземни раси. Това довело до голяма диверсификация на човешкия вид, разлики в цвета на кожата, типа на косата и други по-малко очевидни черти.

14 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 10: Извънземни

Според съвременната наука, хората са се развили природно на земята от маймуноподобни предци за да се превърнат в най-разумните същества на тази планета и вероятно в тази Вселена, тъй като нямало никакви доказателства за интелигентен живот другаде.
Но истината е точно обратната: хората не са сами във Вселената, не са най-интелигентния вид и не са се развивили по естествен път на земята.
Безброй извънземни цивилизации населяват тази галактика, Много от тях са с милиони години по-стари, отколкото човечеството.

13 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 9: Висши негативни сили

Какво мотивира негативните същества?

Те са предимно задвижвани от глад, който могат да задоволят само за сметка на другите. Те вярват, че този свят е свят на оцеляването и конкуренцията, където всичко се яде и бива изяждано, където силните имат право да се хранят за сметка на слабите, така че основната им мотивация е да станат по-силни и да се изкачат по-високо в хранителната верига. Колкото повече взимат, толкова повече те искат.
Храната не е единственото нещо, към което човек може да е гладен. Човешките хищници са гладни за пари, секс, наркотици или власт.

12 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 8: Космология

Създаване и Еволюция

Как са се появили живота и реалността?
Съмнявам се някой да може да отговори на този въпрос напълно и точно. Но ако можем да вземем в предвид всички факти и наблюдения и да създадем нещо, което обяснява тези неща логично и последователно, ще имаме доста добра теория, с която да започнем. Науката има някои отговори, но тя се ограничава единствено до физическите неща, оставяйки настрана всичко, свързано с ума и душата. По-добри теории, като разгледаната по-надолу, трябва да вземат под внимание както физическите, така и духовните факти.

11 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 7: Обратна връзка от реалността

Синхроничности, Знаци и Числа

Синхроничностите са съвпадения, толкова странни по смисъл, че когато се случват може да си помислите "Леле, това беше странно!". Синхроничностите са далеч от случайни и са направени за да обърнете внимание. Те комуникират с вас подобно на символите в сънищата. В края на краищата, будната реалност е просто един голям колективен сън, от която малка част принадлежи на вас - и тази част е там, от където идват синхроничностите. Те могат да се изпращат от висшия Аз или от всяко друго същество извън физическата реалност. Понякога дори собствените ни мисли и чувства могат да ги изпращат.

10 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 6: Ум над материята

Външни ефекти за мисли и чувства

Може да изглежда невероятно, но всекидневните ви мисли и чувства формират това, което се случва с вас. Света, който преживявате, отразява какво се случва вътре в собствената ви глава и сърце.

Хората, които винаги се оплакват привличат повече неща, от които да се оплакват. Хората, които са винаги стресирани, привличат повече стресови ситуации. Хората, които са винаги ядосани привличат ситуации, които да ги ядосват.

07 октомври 2011

Висше знание за начинаещи - Част 5: Играта, наречена Живот

Животът също е като една ролева компютърна игра, която вие (като Висш Аз) сте помогнали да се създаде и след това я преживявате. Сюжетът на играта е решен предварително, но как всъщност ще се развие тя, зависи от това колко добре играете и от изборите, които правите.

Какъв е смисълът на тази игра?

Смисълът е да преживеете и разберете по-добре себе си, другите и реалността.

Висше знание за начинаещи - Част 4: Събуждане

Целта ми е да ви дам един общ преглед на това, което съм научил относно истината и да ви предоставя някои насоки за това как можете да откриете същата или по-добра истина за себе си. За тази цел, нека споделя с вас трите най-силни техники за това, как да получите по-бързо достъп до нея. Те са: събиране, съзерцаване и медитиране.

Събиране

Събиране означава да четете, гледате и слушате източниците на информация, които се занимават с темите от тази книга и навсякъде другаде. Също означава събиране на факти от вашите собствени преживявания и това, което се забелязали за света. Така че, четете книги, уеб сайтове, списания, които се занимават с тази материя, слушайте аудио курсове и радио предавания, гледайте документални и игрални филми, водете дискусии с други помагащи души, които се интересуват от истината. Така вие събирате идеи, от които да вземете това, което е истина.

Висше знание за начинаещи - Част 3: Съзнание

Природата на сънищата

Една трета от деня ви се изразходва в сън. Почти една трета от животите ни преминава в сън. Много хора игнорират това, което се случва, когато спят и се интересуват само от това да се събудят, чувствайки се отпочинали. Но, за някой, който е 60 годишен, това означава, че 20 години от живота са просто игнорирани. Можете да оползотворите това загубено време, като обръщате внимание на вашите сънища, които са важни по няколко причини.

Висше знание за начинаещи - Част 2: В Основата

Започваме с простото и очевидното. Вие виждате през вашите очи, чувате през ушите си, чувствате чрез тялото си и мислите чрез вашия мозък. Но вие не сте вашите очи, уши, тяло или мозък – това са само неща, с които преживявате света.
Тогава, какво сте вие? Не забравяйте, че всичко, което може да се отнеме от вас не може да бъде вас. Като дрехите или косата - без тях ще бъдете плешив и гол, но все още ще бъдете вие.

Сега отнемете тялото и мозъка си. Има ли нещо останало? Знаете ли, че има хора, които са се върнали от състояние на смърт за няколко минути, помнейки всичко, което са правили, докато са били в това състояние?
Да, понякога те помнят, как плават над собствените си безжизнени тела, виждайки и слушайки лекари и медицински сестри, които работят върху тях, може би плаващи и проучващи това, което е наоколо, преди да бъдат върнати обратно към живота .
Дори и без техните тела и мозъци, те са все още са по някакъв начин живи, наясно и преживяващи. Това показва, че те не са телата си, нито пък вие сте.

Висше знание за начинаещи - Част 1: Предговор

Последните няколко години от живота ми бяха отдадени на активното търсене на истината. В следващите части от поредицата съм скицирал обширна карта на това, което научих, с възможно най-малко думи. Няма да намерите доказателства в страниците на тази поредица, по-скоро ще намерите идеи и принципи, които да ви дадат разбиране и перспектива за доказателствата, съществуващи около и в самите вас. Колкото повече изследвате тези идеи за себе си, толкова повече можете интелигентно да съдите за точността на моята карта.

Ако невежеството е блаженство, защо да търсим истината?

Защото постоянната свобода е много по-ценна от временния комфорт. Истина ви освобождава от манипулацията, погрешната преценка и разочарование, до които невежството неизбежно води. Вие искате да знаете, и никакви външни удовлетворения не могат да премахнат този  вътрешнен стремеж, копнеещ да бъде изпълнен със смисъл, цел и разбиране.

Обществото преди е страдало от невежо суеверие, днес то страда от невеж скептицизъм. Когато хората се сблъскват с предизвикателна гледна точка, повечето виждат само, че тя се различава от тяхната собствена, и така те не приемат по-високи истини отвъд тяхното разбиране, точно толкова бързо, колкото биха отхвърлили очевидни заблуди под техния праг на наивност. Висшето знание е следователно основно знание, защото тези, които го преследват, са били отчуждени към периферията на обществото. Тези, търсещи основната истината хора следват сърцата си и отварят съзнанието си, отделяйки по-голямо значение на освобождението на душите им, отколкото на конвенциите на обществото.

Отнасяйте се към тази книга като към работна хипотеза, предположение, която трябва да бъде тествана от собствените ви преживявания, научни изследвания и инстинкти! Вземете това, което има смисъл и оставете останалото за друг път!

Следва Част 2...

06 октомври 2011

Книга за съзнанието

Преди известно време събрах знанията, които имам за съзнанието в книга. Мисля, че времето за публикуването на тези знания дойде.
Надявам се всеки от вас, които се интересува от духовното си развитие, да я прочете и сам да си направи изводите и да вземе информацията, от която има нужда.

Самата книга може да свалите от ТУК:

Ето и моето послание, с което започва и книгата:

13 септември 2011

Истинските корени на българската народност

Един човек търсел упорито ключовете си под светлината на уличната лампа.
-Сигурен ли си, че си ги загубил точно тук?-питали хората.
-Не, но тук е по-светло! – отговорил умникът...

Днес, когато българите се събуждат от вековната летаргия, в която ги е държала една властна и тъмна воля, те не трябва да търсят ключовете на достойнството си под светлината на международната политика, военни групировки и икономически отношения, а там, където са ги загубили – при вечните си исторически корени.

Падението на България

Лично аз виждам началото на нашето променяне в отрицателен смисъл в покръстването. Тогава е текъл процес на християнизация, сега тече процес на глобализация. Тези процеси не са случайни, естествено разлики има – между единия и другия има около 1000 години време, но целта е една и съща – властване и пак властване. Точно този стремеж за властване кара оръдието на християнизацията в България, цар Борис І да наложи по най-кървав начин покръстването.

Българите....

Френският президент Франсоа Митеран определя българите като едни от създателите на цивилизацията на планетата. Защото се позовава на най-старата арменска историография – “Ашхарацуйц” – определила българите като един от 15-те цивилизовани народа, които обитавали някога пространството между Туркестан и Ариите, в подножието на планината Имай, наричана още Имон –това са масивите на Памир – Хиндукуш. През своята история българите са създали 5 стабилни държави, 3 от които са в Европа. А от 25 някога значими в древността народи на Изтока днес са оцелели само 3 – Арменци, българи и индийци.

28 август 2011

Тангра

Настоящата тема не е за история, нито за националистични възгледи или политика. Поместена е в раздел “Религия” и приканва предимно към богословски размишления. Кой е Тангра? И какво изповядва вярата в Него? Кои са Неговите свещени заповеди? Как хората, които Го почитат, изразяват вярата си в Него? На какво учи тенгризмът? Къде и как се изповядва това учениие? Къде намираме корени и свидетелства за тази вяра?

Колобрите – Законът на Дуло

Близки до друидите по своите функции са и древнобългарските жреци – КОЛОБРИТЕ. Самите друиди също са носили почтителното звание КОЛ, чието производно в съвременния английски HOLY означава “свещен”. Подобни звания са носили още и жреците на древния Шумер и на съвременната му Протоиндийска цивилизация в долината на р. Инд. Обрядът на ритуалното постригване на детето-брахман също се нарича КАУЛА. Когато навърши три години, то се постригва, като му се оставя на темето кичур коса (чембас). Същото ритуално постригване се провежда и сред народите на Памир, но когато мъжкото дете навърши един слънчев месец (31 дни).() Духовникът, който извършва обряда, се нарича КУЛБЪР, производно на КОЛОБЪР. Това свидетелствува за приемствеността на памирските духовници с традицията на древната Балхара. Но и в тантрическата традиция КУЛА (КАУЛА) е най-високата степен на посвещение – равностойно на БРАХМАН. Това е още една следа, водеща към общите корени на колобрите и брахманите.

Tълкование на Тангризма

Тангра е Богът – Дух, Богът – Вселенски Разум, Вездесъщ и Всепроникващ. Нямащ нищо общо с антропо- и зооморфните образи на езически божества… Култът към Тангра е опит не да бъде обяснен Бога, а да се обяви Неговото съществуване и присъствие.”
Тенгрианството или „Небесната вяра” е една от най-старите религии или по-точно традиции, корените й могат да се търсят oще в древна Евразия. В митологията на тенгрианството съществуват три свята – горен, среден и долен свят. Само средният свят е видим, а другите два свята – горнит и долният, принадлежат към невидимите светове. Митологията на тенгрианството е много обширна, но тук целта е не да се представят различните светове, алпи и митични разкази, а същността на тази традиция – тенгрианството, нейната същност и основните и принципи.

27 август 2011

Сократ среща Исус

Сократ
Добро утро Исус. Чувал съм доста от твоите чудни учения. Аз съм един скромен философ тук в Атина. Казаха ми, че си мъдър и безспорно това се показва по твоите многобройни последователи, които те следват по улиците. Бих бил благодарен ако ми отделиш малко време за да ме просветиш с отговорите на някои от загадъчните проблеми с които съм се борил целият си живот.
Исус
Аз съм рибар на човеци в моето търсене на последователи. Аз нося истината за Бог на всички хора. Търси и ще намериш, питай и ще ти бъде отговорено, почукай и ще ти бъде отворено.
Сократ
Има един основен въпрос, който винаги е бил доминиращ за мен. Въпреки, че той винаги е бил непреодолима преграда за мен в моето търсене на истината и смисъла, аз съм сигурен, че със твоята ерудиция ще го намериш прекалено лесен, и ще ме помислиш за стар глупак. Винаги съм копнял да живея честно и достойно, но изглежда, че просто се препъвам през живота без даже да зная какво е чест и достойнство. С моята ограничено разбиране често ми изглежда , че живота, със всичките свои празни думи, наистина не не означава нищо. Моля те кажи ми: Как трябва да живее човек и какъв е смисъла на живота?

26 август 2011

Горко на народ....

Приятели мои, спътници мои, горко на народ, който е пълен с вярвания и празен откъм вяра.
  • Горко на народ, който се облича с дреха, неизтъкана от него, яде хляб, непожънат от него, и пие вино, неизцедено от неговата собствена преса.
  • Горко на народ, който приветства побойника като герои и смята блестящия завоевател за щедър.
  • Горко на народ, който насън презира някоя страст, а наяве и робува.
  • Горко на народ, който издига глас само когато крачи в погребална процесия, гордее се само с руините си и се съпротивява само когато вратът му е поставен между меча и дръвника.
  • Горко на народ, чиито държавници са лисици, философите му са фокусници, а изкуството му е изкуство на кърпежа и подражанието.
  • Горко на народ, който посреща своя нов водач с фанфари, а го изпраща с пищялки, само за да посрещне друг отново с фанфари.
  • Горко на народ, чиито мъдреци са онемели с годините, а силните му мъже са още в люлката.
  • Горко на народ, разделен на части, всяка от които си въобразява, че е народ.

20 май 2011

Пътуването на Ра

Ра, слънцето, си направило две ладии. През деня с едната обикаляло чудните простори на небето, а с другата всяка нощ тръгвало на своето подземно пътешествие. И в зори отново достигало на изток камъка Бенбен. Всяка заран като прекрасен момък то поемало своето небесно пътешествие - тогава го наричали Хепер изгряващия, на пладне като зрял мъж достигало средата на небесния свод - тогава го наричали Ра, вечерта като Атум - измъчен, уморен старец - сядало в нощната си ладия и на другия ден, отново подмладено, започвало своя тежък път. На носа на небесната ладия стоял на стаража сърдитият Сет, червеният бог, и със страшното си оръжие държал настрана враговете на бога слънце.

Как е създаден света според древните египтяни

В началото нямало нито небе, нито земя, нямало нито живи, нито мъртви и съзидателните и разрушителни елементи почивали във вцепенено бездействие в бездънната дълбина на бога Нун. Нун бил първичния елемент, божествено същество във формата на първична вода. От неговите съставни части се създала вселената. Повърхността на първичната вода била покрита от гъста тъма, защото и свещения извор на светлината почивал в скута на Нун. И творецът на боговете, великият Нун, създал слънчевата светлина. На повърхността на първичната вода се подал крехък зародиш и бързо израстнал в стройно, блестящо и многобагрено цвете - лотос. От прозрачната затворена чашка на цветето прониквала тайнствена светлина, листенцата бавно се разтворили и от чашката излязло едно сияещо дете. Нун събудил за живот Нефертум, детето-слънце. Нефертум отворил очи, тъмнината се разпръснала и светът бил облян от живителна светлина.

19 май 2011

Истинското име на Ра

Съществува древно схващане, че името съдържа в себе си всички качества, всички свойства и цялата воля на притежателя си. Всички богове и същества имат такова име, пазено в дълбока тайна, и друго, "светско" име, с което останалите да ги наричат. Счита се, че ако знаеш истинското име на някого имаш пълна власт над него. Истинските имена на по-нисшите небесни същества са известни само на малцина посветени, а името на върховните божества често не е известно никому.

Според Египетската митология великият бог Ра сам се създава, сътворява небето, земята, дъха на живота, огъня, останалите богове, хората, зверовете, огнищата, змиите, птиците и рибите. Той е баща и пръв сред боговете, той е вечността, имената му са безброй, но са вечна тайна пред другите богове и пред хората.

Изумрудените скрижали на Тот атланта

Историята на скрижалите, преведени на  следващите страници, е  странна и трудна за анализиране от съв- ременните учени. Тяхната древност е изумителна: датират от 36 000 г. пр. Хр. Авторът е Тот, атлантски жрец и цар, който основава колония в Древен Египет след потъването на родината му. Той е строителят на Голямата пирамида в Гиза, погрешно преписвана Хеопс. В нея той влага познанията си за древната мъдрост и  също така  скрива на сигурно място архиви и инструменти от древната Атлантида. Тот Атланта е всъщност създателя на херметизма - Хермес Трисмегист, който е обожествен от древните египтяни и познат под името на бог Тот.
Можете да свалите книгата на бълграски от тук

Херметизмът и учението на Хермес Трисмегист

Нищо не е невидимо, дори и безтелесните неща; умът е видим в своята обич и Бог в своите дела. (“Corpus Hermeticum” XI, I век)

І.СЪЩНОСТ

Херметизмът е комплекс от философски и религиозни идеи, които водят своето начало от книгите на полулегендарния Хермес Трисмегист. Макар и някои да определят Херметизма като религия, той е по-скоро мистично учение. Херметиците възприемат мистичните идеи на Християнството, Будизма, Юдаизма, Исляма и Зороастризма, за да ги съчетаят с тяхното собствено духовно светоусещане и да конструират херметичната
философска концепция.

Хермес Трисмегист

Хермес Трисмегист е една изключително интересна фигура в древната история. Наричан е още Хермес Трижди Велики, защото е тройно велик, велик в трите свята: физически, духовен и божествен. Учените му преписват основите на повечето съвременни науки като астрономия, химия и медицина. Алхимиците казват, че той е основателя на алхимията и астрологията. Суфите смятат, че един от древните велики учители на това, което сега се нарича Път на Суфите. Херметици считат, че той е дал седемте ключа , които отключват всяка врата на Небето и Земята. Други изследователи (например мавританския историк Саид от Толедо починал 1069г) твърдят, че в различните култури Хермес е бил наричан с различни имена: в древен Египет – Хермес и Тот, сред евереите и в Библията – Енох, а сред арабите – Идрис. За латински аналог се смята Меркурий. В архивите на Школата на Беинса Дуно се пази информация, че Хермес е един от великите Учители на Бялото Братство.

14 април 2011

Христо Ботев - Само разумният и братският съюз между народите ще унищожи теглилата

Вестник „Знаме” 1874-1875

Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човешкия род и само тоя съюз е в състояние да въдвори истина, свобода, братство, равенство и щастие на земното кълбо. Дордето народите бъдат разделени помежду си с машинациите на своите всевъзможни империи, конституции и републики, и дордето те, из сляпо низкопоклонничество към божиите помазаници, гледат един на други като на врагове, дотогава не ще има щастие на земята, не ще има бял ден за човека. Правителството и привилегированите класи у всеки един народ ще мъчат и притесняват сиромаха, ще поядат неговия труд, ще го държат в невежество, ще увеличават в квадрат и в куб неговите исторически глупости и в заключение на всичко това ще го изпровождат да бие и да изтребва брата си, или да бъде бит и изтребен от него. Разбира се, че ако да би могли народите да разберат веднаж за всякога де лежат изворите на техните страдания, то те тутакси би се убедили, че главните и единствените техни врагове са самите техни правителства и онзи клас партизани, които, за да могат да прекарат своя празен и вредителен живот, са станали душа и тяло с тираните и под покровителството на "законите" упражняват принципите на лъжата и на кражбата. Основата на всяко едно господарство е кражбата, лъжата и насилието. "Divide et impera" е била девизата на оная приснопаметна империя, която е станала идеал на всичките почти коронясани глави; "divide et impera" е и сегашната девиза на всяко едно господарство.
"Разделяй и владей!" Но кого? Ето главният въпрос, който не разбират или не искат да разберат ония, на които е широко около шиите им и на които е почти всякога пълен стомахът. Разделяй народите, разделяй поданиците си, разделяй семействата, разделяй брат от брата, баща от сина и мъж от жена, и ти ще бъдеш пълен господар над милиони живи същества и ще да плуваш в техните сълзи и кърви като сирене в масло.

03 април 2011

01 април 2011

Майкъл Полин: Използване на гения на природата в областта на архитектурата

Как могат архитектите да изградят един нов свят на трайна красота? Като се научат от природата. На TEДСалон в Лондон, Майкъл Полин описва три навици на природата, които могат да трансформират архитектурата и обществото: радикална ефективност на ресурсите, затворена верига и използване на енергия от Слънцето.


23 март 2011

Как СССР и САЩ бяха изгонени от Луната

Андрей Егоров е инженерът, управлявал дистанционно от Земята движението на руските “Луноходи”. Неотдавна той разказа за онова, което в действителност се е случило през 1973 г.
“Да управляваш “трактора”, както наричахме помежду си Лунохода, не е просто нещо. Налягането е понижено, сигналите от Земята имат трисекундно забавяне и това създава проблеми. Още в началото на сеанса забелязахме по трасето странен обект. Петдесетте метра, които го разделяха от “трактора” успяхме да изминем за повече от час. Когато го доближихме, вече бяхме сигурни, че виждаме голямо изкуствено съоръжение: полу-сферичен купол с диаметър над 2 метра.
Вратата на купола се отвори, излезе насекомоподобно същество. То приближи “трактора” и връзката прекъсна. По-късно гледахме записа стотици пъти и се уверихме, че съществото приличаше повече на рак. Рак с еднометрова височина. Опитите ни да съживим “трактора” продължиха до четвъртия ден, когато връзката внезапно се възста-нови. Получихме сигнал. С него се занимаваха шифровъчните служби от сигурността. Работата им не беше трудна, защото трябваше само да схванат, че посланието е коди-рано с латинска азбука. Първото послание от извънземни беше написано на мъртъв латински език. С него ни обявяваха за персона нон грата, а Луната - за суверенна територия на небесен народ. Всеки наш опит да се доближим до повърхността й се възприемаше като агресия. Центърът се опита да обясни това като мистификация или шега, защото никой не можеше да повярва в ракообразни селенити, които се изразяват на латински. Новата серия “Луноходи” бяха въоръжени вече не с картечници, както първите, а с мощно, все още засекретено оръжие. Подготовката отне три години. Но проектът внезапно беше закрит и ни обясниха, че няма да се поднови. Така ние никога повече не кацнахме на Луната.

През 1996 г. д-р Едвин Райс, участник в проекта “Аполон” издаде “Изгубеният Космос” и потвърди, че САЩ също са се сблъсквали със селенитите.
Придвижвайки се с “Ровър”-ите, те се натъкнали на купол, от който излезли много ракообразни същества. Те не атакували лунохода, но той вече не можел да се движи.
В това време всички чули реч, ясно произнесена на латински език. В Хюстън я превели. В нея се заявява, че астронавтите са влезли в чужда територия и трябва да я напуснат завинаги. Селенитите отхвърлили предложението за преговори и позволили на машините да се задвижат отново.
Съществуването на чуждата цивилизация моментално е обявено за държавна тайна. Сметнато е, че тази истина може да доведе до непредсказуеми последствия за правителството. Истината за цивилизация, намираща се съвсем близо, ще предизвика паника и силен комплекс за малоценност. В опитите си да разбере какво по-точно се случва, НАСА изпраща още един разузнавателен апарат “Лунар Скаут”. Той полита тайно към Луната през есента на 1973 г. и каца близо до мястото, където е открит куполът.
Връзката със “Скаут” прекъсва. Орбиталният му модул предава на Земята съобще-нието: “Кацането на Луната е забранено. Като демонстрация на силата ни ще видите какво ще се случи в 15.00 GMT”. Указани са координатите на национален парк.
Очакванията са за всичко - ураган, буря, взрив, но се случва нещо различно. Всички дървета на площ от 4 хектара загубват напълно листата си. Експертите разбират, че е употребено гравитационно оръжие. Налага се цивилизацията на селенитите и нейната сила да бъде призната. Общият извод е, че конфликтът трябва да бъде избегнат на всяка цена. Поведението на селенитите говори, че става дума за затворен тип цивилизация, която не желае контакти и е готова да отбранява територията си.
Американците напускат Луната завинаги. Обяснението е, че тя не е интересна за тях и е безсмислено да се харчат парите на данъкоплатците.
През средата на 70-те години от ХХ в. и СССР, и САЩ закриват лунните си програми.

22 март 2011

Говорейки свободно с Джон Перкинс (с български субтитри)

Дълги години Джон Перкинс е бил "икономически убиец", в света на международните финанси. Функция, която той извършва чрез убеждаване на държави от третия свят да предприемат мащабни проекти за обществени строежи. Днес разбираме, че тези проекти финансирани от Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) служат за обогатяване на американски корпорации, докато в същото време създават осакатяващи дългове за тези държави, правейки ги зависими от САЩ.

Изживявайки вътрешна промяна, Перкинс напуска занаята през 1981. Днес той има non-profit организация (което ще рече организация, която няма за цел печалби) - Dream Change Coalition, която работи с амазонски и други туземни народи за да им помогне да запазят тяхната околна среда и култура.