10 септември 2012

Поредица: Възнесение 2012 - Личнoстна програма за възнесение - Седмица 5, Дейност 7


Започване:
Препоръчително е да започнете тази дейност в 5-та седмица и продължавайте с балансиране на чакрите.

Предназначение:
Целта на тази дейност е отварянето на сърдечната чакра. Сърдечната чакра е врата към по-високите честоти. Хората, които имат блокажи в сърдечната чакра, обикновено имат трудности с изразяването и отдаването на любов, както и с приемането на любов и доброта от другите. Тази дейност ще ви помогне да започнете да упражнявате своята божественост. Божествеността е отдаване на безусловна любов и доброта съзнателно (чрез мисли, действия, поведение) във всички аспекти на живота. Характеризира се с два основни атрибута: