16 декември 2010

Мислят ли хората?

Със съжаление трябва да напиша НЕ. И това явление засяга всички хора, без изключение, защото всички сме израсли под влиянието на гигантската мисъл-форма, че съществува проверената и доказана истина. И тази истина може само да се повтаря и не подлежи на съмнение, т.е. хората боравят с установени мисловни шаблони, които им създават илюзията, че мислят. Разбира се, кой луд ще си признае, че е луд. И от всички хора единици са тия, които осъзнават сериозността на проблема. 90% от хората живеят под девиза: "Така правят другите хора - следователно това е правилно" - важното е да не са по-долу от някакво средно ниво. Колко хора се замислят, че такова поведение прилича повече на поведение на машина, на робот или както пиша понякога - на зомби. Масовата мисъл-форма, че да подражаваш на преобладаващото мнозинство е гаранция, че постъпваш правилно, изпразва главите на хората от какъвто и да е опит за критична оценка и стремеж за усъвършенстване. Благодарение на тази умствена леност, действа ефективно рекламата, политическите и религиозните внушения.

Създаването на писмеността и приноса на древните българи

Възникването на писмеността като културна проява на човечеството е от първостепенно значение. Дали даден народ притежава своя писменост е мярка за неговото духовно извисяване и за степента на културното му развитие. Още от дълбока древност на писмените народи е била отредена ролята на духовни обединители и водачи на човечеството.


Писмеността се появява на определен етап от човешкото развитие. Тя дава възможност както за по-добра комуникация между отделните индивиди и различните народи, така и за трайно съхраняване на придобитите знания в областта на математиката, строителството, медицината, историята, географията, военното дело, астрономията, астрологията.

Фундаментални ограничения на модерната наука (Част 2)

Философията е много динамична и в нея като че ли няма стриктни правила и ограничения. Тя изглежда няма никакви предварително зададени граници по отношение на областите, които да проучва, и може да подлага на критическо изучаване естеството и на науката, и на изкуството, и на нравствеността.

Философията постави началото на съвременната наука и е повлияла развитието на нейните най-сигурни и съществени средства, като логиката и научния метод. Изглежда, че философията е свободна като съзнанието, ограничена единствено от въображението. Някои философи са се надявали, че с помощта на философията евентуално биха могли да разберат същността на Вселената.

Фундаментални ограничения на модерната наука (Част 1)

Ограничение в модерната физика

Понастоящем съществува мнението, че модерната наука ще продължава да напредва неограничено и рано или късно ще открие една цялостна и логична теория за Вселената. Въпреки това, наред с растящия си прогрес, модерната наука разкрива и собствените си ограничения. Едни от най-големите открития на модерната наука са именно откритията за собствените й ограничения…

В различни области на модерната западна култура, които са тясно свързани с развитието на модерната наука, отново и отново, по различно време и от различни хора се откриват фундаментални ограничения. Тези ограничения намаляват обхвата на модерната наука.

Фракталната структура на холографската Вселена

Фракталите са особен род явление, което дава математическа информация за безкрайно големите и безкрайно малките величини на нашата реалност. Фракталите ни позволяват да надникнем там, където ни се струва, че не съществува никакъв ред и където умонепостижимостта заплашва да ни предаде на лудостта. Спецификата на фрактала е, че една произволно голяма част от него представлява същото, което представлява той самият в цялост. Най-простият фрактал, познат на всички ни, е спиралата. Известно е, че ние не можем от позициите на днешното човешко съзнание да умозрем цялата спирала: нито можем да проникнем в безкрайно-малките й завинтвания, нито можем да обемем безкрайно-големите й разгръщания. Но ако вземем който и да било произволен отрязък от спиралната крива, ще установим, че той е част от същата математическа функция, която изчислява и останалите спирални ротации към безкрайността - в двете недостъпни за нас посоки. Фракталът е нещо подобно.

13 декември 2010

Zeitgeist: Moving Forward - премиера 15-ти Януари 2011


Zeitgeist: Moving Forward е новия филм от поредицата Zeitgeist. Той ще бъде пуснат едновременно в 60+ страни на 20 езика от 15-ти Януари 2011 г.


Ето и някой цитати от филма:
“ECONOMISTS TODAY ARE, IN FACT, NOT ECONOMISTS AT ALL. THEY ARE PROPAGANDISTS OF MONEY VALUE. THIS SYSTEM IS MORE WASTEFUL THAN EVERY OTHER SYSTEM IN THE HISTORY OF THE PLANET. SO YOU ARE REALLY DEALING WITH NOT AN ECONOMIC SYSTEM BUT I WOULD GO SO FAR AS TO SAY AN AN TI-ECONOMIC SYSTEM.”
- Dr. John Mcmurty, Author: “The Cancer Stage of Capitalism”


"Днешните икономисти, всъщност изобщо не са икономисти. Те са пропагандисти на парична стойност. Тази система е по-замърсяваща, отколкото която и да е друга система в историята на планетата. Така, че ние си имаме работа с не-икономическа и аз даже бих казъл анти-икономическа система."
- Др. Джон Макмърти, автор на "Раковото състояние на Капитализма"
 “IN THE PAST, THE MAIN THREAT TO HUMAN SURVIVAL WAS NATURE.
TODAY IT IS CULTURE...WHAT WE ARE DOING TO EACH OTHER.”
- Dr. James Gilligan, Psychiatrist - Harvard Medical School


"В миналото, основната заплаха за човешкото оцеляване а била природата.
Днес е културата...това което си причинавяме един на друг."
- Др. Джеймс Гилиган, психиатър в Медицинското училище Харвард
 “WHAT WE FACE NOW OVER THE NEXT 20-30 YEARS IS A FUNDAMENTAL CHANGE OF THE LIFE WE HAVE KNOWN FOR THE LAST CENTURY. IT IS A TURNING POINT IN HISTORY.”
- Dr. Colin Campbell, ASPO International


"Това, което виждаме през последните 20-30 години е фундаментална промяна на живота, какъвто го познаваме през последния век. Това е превратна точка в историята."
- Др. Колин Кембъл, ASPO International
 “WE ARE NOW BECOMING AWARE OF HOW FUNDAMENTALLY SOCIAL HUMAN BEINGS ARE AND THE ECONOMIC THEORY WE HAVE WORKED WITH FOR THE LAST FEW GENERATIONS IS BEING CHALLENGED BY A FIELD OF EXPERIMENTAL AND BEHAVIORAL ECONOMICS.”
- Richard Wilkinson, Professor Emeritus at the University of Nottingham


"В момента започваме да разбираме колко фундаментално социални са човешките същества и икономическите теории, върху които работихме за последните няколко поколения са предизвикани от експериментални и поведенчески икономики."
- Ричард Уилкинсън, Почетен професор на Нотингамския Университет
 “WAR, POVERTY, CORRUPTION, HUNGER, MISERY, HUMAN SUFFERING WILL NOT CHANGE IN A MONETARY SYSTEM. THAT IS, THERE WILL BE VERY LITTLE SIGNIFICANT CHANGE. IT’S GOING TO TAKE THE REDESIGN OF OUR CULTURE AND VALUES AND IT HAS TO BE RELATED TO THE RESOURCES OF THE EARTH.”
- Jacque Fresco, The Venus Project


"Войната, бедността, корупцията, глада, мизерията, човешките страдания няма да се променят в рамките на монетарната система. Това е, ще има много незначителни промени. Ще трябва да преработим нашата култура и ценности и това трябва да е свързано с ресурсите на планетата"
- Жак Фреско, Проект Венера

06 декември 2010

Дейвид Айк и цената на истината


15 ноември 2010

Астрално пътуване или астрална проекция

Астралното пътуване или астралната проекция е природен процес. Представлява отделяне на истинското ви Аз (духовно тяло) от вашето физическо тяло, което използвате на тази планета. Астралното пътуване е естествено като дишането. То е част от това, което сте, то е ваше рожденно право. Всяко живо същество осъществява астрални пътувания. Колко бързо можете да се научите да го правите съзнателно зависи само и единствено от вас. Повечето неподготвени хора заспиват по време на процеса, което наистина е неприятно, понеже вие трябва да напуснете тялото си преди да заспи за да можете да запомните пътуванията си.

10 ноември 2010

5 стъпки за влизане в Астралния свят

Астралната проекция е акт на отделяне на физическото тяло от астралното. Така можете да се насладите на свободата на астралния свят.
Интересно, нали?Добре, как да го направите?

21 септември 2010

01 август 2010

08 май 2010

Прав ли е Дейвид Айк?

Прав ли е Дейвид Айк?

Всеки, който обръща внимание, знае отговора на този въпрос.

28 април 2010

ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ


Корените на нашия народ трябва да се търсят няколко хиляди години назад след 681 г., която е определена като начало на българската държава. Българите са били духовната движеща сила на историческите събития разиграли се няколко хилядолетия преди новата ера, а и след това. В световен мащаб, те са изиграли ролята на мъжкия принцип, който е "оплождал" древните народи с култура, религия и духовност. Нещо подобно се случва по време на събитията, разиграли се на Балканският полуостров през VI-VIII в., когато българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните.
За скептиците ще посоча само древнобългарския календар, който е признат от всички световни специалисти в тази област за  най-стария и най-прецизния! Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската! Това означава, че българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди новата ера, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера!

02 април 2010

Проблемът 2012 година. Можем ли да се подготвим за неизвестното?

122-doomsday2012 Загадъчната цивилизация

На Земята е имало много цивилизации, които в далечното минало са били в разцвет, но после е започнал упадък и са изчезнали. Тяхната история предизвиква голям интерес сред историците и археолозите, но най-загадъчната от всички, е цивилизацията на маите. Ако другите отишли си цивилизации са оставили след себе си напълно разбираеми следи за своето начало, разцвет и изчезване, то народът на маите е изчезнал внезапно, буквално за един час, не оставяйки никакви следи от войни, епидемии или други разбираеми причини. Те са живели, развивали, търгували и изведнъж вече ги няма. Няма цял народ. Градовете са останали, зданията не са разрушени, а хората са изчезнали. Как е станало това, никой не знае и до ден днешен.

24 март 2010

Вселената е огромна холограма!

 focus-italy_holographic-universeАко си се събуждал някога с болезнено усещане, че реалността, която те чака, е само малка част от РЕАЛНОСТТА, достъпна за човешкото съзнание – тази статия е за теб. В нея не се разисква тривиалното желание за бягство от света, а онази сърбяща духа потребност да погледнеш навън от затвора, построен от собствения ти ум.
Вероятно си гледал първата част на “Матрицата”. Модерната кино-приказка, която разказва с езика на компютърните ефекти именно за това – как да се събудим. Ако не си го гледал, накратко: Хакерът Нео е преследван цял живот от интуитивно безпокойство, от чувство на неяснота. Търсенията му го събират със загадъчния Морфей, съпровождан от група цинични странници. Чрез необикновените си способности те го убеждават, че съзнанието му живее в илюзорен, компютърно генериран свят. Този свят е наречен от тях Матрицата. Нео е изправен пред дилема – да забрави за тях и да се върне към тесния си стар живот, или да излезе с тяхна помощ “извън” Матрицата, каквото и да означава това. В момента на избора Морфей очертава мащабите на симулиращата свят програма:

“Матрицата е навсякъде. Тя е всичко около нас, дори сега, в тази стая. Виждаш я през прозореца си или когато включиш телевизора. Усещаш я, когато отидеш на работа, като отидеш на църква или докато си плащаш данъците. Тя е светът, поставен пред очите ти, за да те заслепи от истината.”

22 март 2010

2012-та и моят отговор на фундаменталния въпрос “Кой съм Аз?”

Human-Universe-11 Ето и моята позиция относно 2012-та година. От сега казвам, никого не карам да се съгласява с това, което аз съм разбрал и формулирал за себе си. Точно това е целта, всеки от нас да мисли, да анализира и да формулира информацията, която има, да постигне вътрешното осъзнаване за фундаменталния въпрос “Кой съм аз?
Отговора на най-важният възможен въпрос, който едно съзнание може да търси за себе си. Веднъж щом човек разбере кой е, той ще разбере къде се намира и как да се освободи. Само осъзнаване и освобождаване на всеки от нас индивидуално може да доведе до колективно освобождаване на всички хора.

Боже, спаси ни от религията!!!

david-icke-2
"Митът за Христос досега ни е вършил добра работа." (Папа Лъв Х)

От Вавилон до Рим
Матрицата за контрол от религията е оформена и изпипана във Вавилон, в земите на Шумер в Месопотамия. Вавилон е също областта, откъдето е натрапен на света глобалната финансова измама. Тази измама включва даването на хората назаем на пари, които не съществуват и след това облагането им с лихва. Случило се така, че Вавилон станала новата квартира на кръвните линии на Аннунаки, след колапса на шумерската империя. По-късно оперативният им център се преместил в Рим и тогава се развива Римската империя и се основава католическата църква, която съвсем разбираемо, е била копие на религията на Вавилон.

Маите и края на епохата

maya Напоследък много се нашумя с 2012 г. и предсказанието на маите. В тази тема ще се опитам да отделя само фактите от хилядите небивалици, писани къде ли не.
Основните източници, които съм ползвал са от тук и от книгата Мистерията 2012 на Джон Дженкинс. Този учен не е само писател, защото е прекарал дълги години из джунглите на Гватемала и Мексико, изучавайки цивилизацията на маите.

08 март 2010

Можем ли да променим действителността?

Изобщо не се съмнявам във възможностите на човешкия ум да променя заобикалящата го физическа реалност. "Случайностите" са само механизъм, с които действителността реагира, напасвайки се спрямо вибрациите на ума. Ето защо аз не вярвам в случайности.

Как стигнах до такъв извод?

Ами, добро утро, тези неща човечеството ги знае от хилядолетия. Информацията на тема mind over matter е описана и систематизитрана подробно. И не е необходимо да се ровиш из античните папируси на Александрийската библиотека, за да разбереш "Тайната".

Всички големи и малки умове на света повтарят едно и също от хилядолетия – съзнанието определя битието. Някои търсят отговорите в религията, други искат да докажат съзидателната сила на мисълта с математически формули, трети използват средствата на хипнозата, плацебо ефекта и самовнушението, за да лекуват.

Лекция на Питър Джозеф - Where are we going? - Част 1

Лекция на Питър Джозеф - Where are we going? - Част 2