20 май 2011

Пътуването на Ра

Ра, слънцето, си направило две ладии. През деня с едната обикаляло чудните простори на небето, а с другата всяка нощ тръгвало на своето подземно пътешествие. И в зори отново достигало на изток камъка Бенбен. Всяка заран като прекрасен момък то поемало своето небесно пътешествие - тогава го наричали Хепер изгряващия, на пладне като зрял мъж достигало средата на небесния свод - тогава го наричали Ра, вечерта като Атум - измъчен, уморен старец - сядало в нощната си ладия и на другия ден, отново подмладено, започвало своя тежък път. На носа на небесната ладия стоял на стаража сърдитият Сет, червеният бог, и със страшното си оръжие държал настрана враговете на бога слънце.

Как е създаден света според древните египтяни

В началото нямало нито небе, нито земя, нямало нито живи, нито мъртви и съзидателните и разрушителни елементи почивали във вцепенено бездействие в бездънната дълбина на бога Нун. Нун бил първичния елемент, божествено същество във формата на първична вода. От неговите съставни части се създала вселената. Повърхността на първичната вода била покрита от гъста тъма, защото и свещения извор на светлината почивал в скута на Нун. И творецът на боговете, великият Нун, създал слънчевата светлина. На повърхността на първичната вода се подал крехък зародиш и бързо израстнал в стройно, блестящо и многобагрено цвете - лотос. От прозрачната затворена чашка на цветето прониквала тайнствена светлина, листенцата бавно се разтворили и от чашката излязло едно сияещо дете. Нун събудил за живот Нефертум, детето-слънце. Нефертум отворил очи, тъмнината се разпръснала и светът бил облян от живителна светлина.

19 май 2011

Истинското име на Ра

Съществува древно схващане, че името съдържа в себе си всички качества, всички свойства и цялата воля на притежателя си. Всички богове и същества имат такова име, пазено в дълбока тайна, и друго, "светско" име, с което останалите да ги наричат. Счита се, че ако знаеш истинското име на някого имаш пълна власт над него. Истинските имена на по-нисшите небесни същества са известни само на малцина посветени, а името на върховните божества често не е известно никому.

Според Египетската митология великият бог Ра сам се създава, сътворява небето, земята, дъха на живота, огъня, останалите богове, хората, зверовете, огнищата, змиите, птиците и рибите. Той е баща и пръв сред боговете, той е вечността, имената му са безброй, но са вечна тайна пред другите богове и пред хората.

Изумрудените скрижали на Тот атланта

Историята на скрижалите, преведени на  следващите страници, е  странна и трудна за анализиране от съв- ременните учени. Тяхната древност е изумителна: датират от 36 000 г. пр. Хр. Авторът е Тот, атлантски жрец и цар, който основава колония в Древен Египет след потъването на родината му. Той е строителят на Голямата пирамида в Гиза, погрешно преписвана Хеопс. В нея той влага познанията си за древната мъдрост и  също така  скрива на сигурно място архиви и инструменти от древната Атлантида. Тот Атланта е всъщност създателя на херметизма - Хермес Трисмегист, който е обожествен от древните египтяни и познат под името на бог Тот.
Можете да свалите книгата на бълграски от тук

Херметизмът и учението на Хермес Трисмегист

Нищо не е невидимо, дори и безтелесните неща; умът е видим в своята обич и Бог в своите дела. (“Corpus Hermeticum” XI, I век)

І.СЪЩНОСТ

Херметизмът е комплекс от философски и религиозни идеи, които водят своето начало от книгите на полулегендарния Хермес Трисмегист. Макар и някои да определят Херметизма като религия, той е по-скоро мистично учение. Херметиците възприемат мистичните идеи на Християнството, Будизма, Юдаизма, Исляма и Зороастризма, за да ги съчетаят с тяхното собствено духовно светоусещане и да конструират херметичната
философска концепция.

Хермес Трисмегист

Хермес Трисмегист е една изключително интересна фигура в древната история. Наричан е още Хермес Трижди Велики, защото е тройно велик, велик в трите свята: физически, духовен и божествен. Учените му преписват основите на повечето съвременни науки като астрономия, химия и медицина. Алхимиците казват, че той е основателя на алхимията и астрологията. Суфите смятат, че един от древните велики учители на това, което сега се нарича Път на Суфите. Херметици считат, че той е дал седемте ключа , които отключват всяка врата на Небето и Земята. Други изследователи (например мавританския историк Саид от Толедо починал 1069г) твърдят, че в различните култури Хермес е бил наричан с различни имена: в древен Египет – Хермес и Тот, сред евереите и в Библията – Енох, а сред арабите – Идрис. За латински аналог се смята Меркурий. В архивите на Школата на Беинса Дуно се пази информация, че Хермес е един от великите Учители на Бялото Братство.