31 декември 2008

Дизайн на бъдещето - Проектът Венера