27 ноември 2013

Поредица: Оцеляване - Част I – Основи на оцеляването - Основна първа помощ - част 3

Продължение от част 2...

Топлинен удар

Точно както и измръзването, топлинния удар може да бъде сериозна заплаха в определени ситуации на оцеляване. Има няколко условия, свързани с топлината, която изискват първа помощ. Топлинния удар е най-сериозния от тях.

Това, което прави топлинния удар толкова тежък и потенциално опасен за живота е, че нормалните механизми на организма за справяне с топлинния стрес, като потене и контрол над температурата са неадекватни в екстремни условия. Основният признак за топлинен удар е значително повишена телесна температура - обикновено по-висока от 40 градуса - с промени в психичното състояние, вариращи от личностни промени до объркване и кома. Кожата може да бъде гореща и суха - въпреки че ако топлинния удар е причинен от натоварване, кожата може да е влажна.

Съветът на племето


Здравейте, днес ще ви разкажа една история. Една история, която някои от вас може да разпознаят като тяхна собствена. Усещам, че вече е време да съберем племето. Приятно четене!

Имало едно време голямо племе от същества, които живели в прекрасен свят, далеч от нашия. Дали този свят е бил далеч в пространството или във времето, или дори извън времето, аз не зная. Те живеели в състояние на магия и радост, които малцина от нас днес се осмеляват да вярват, че могат да съществуват, освен в изключителни върхови преживявания, когато ние зърваме истинския потенциал на живота и ума.

26 ноември 2013

Поредица: Оцеляване - Част I – Основи на оцеляването - Основна първа помощ - част 2

Продължение от част 1 ....

Химически изгаряния

Химическите изгаряния са различни от изгарянията, причинени от топлина или огън и изискват специфична първа помощ. Ако разяждащо химическо вещество изгори кожата, следвайте тези стъпки:

• Отстранете причината за изгарянето като първо изчеткате всякакъв останал сух химикал и след това изплакнете химикала от повърхността на кожата с хладка, леко течаща вода в продължение на 10 до 20 минути или повече;

• Отстранете всички дрехи или бижута, които са били заразени с химикала;

• Увийте изгорялото място хлабаво, със суха стерилна превръзка (ако е налична) или чиста кърпа;

• Измийте отново изгорялото място за още няколко минути, ако пострадалия продължава да преживява изгаряне след първоначалното измиване.

25 ноември 2013

Поредица: Оцеляване - Част I – Основи на оцеляването - Основна първа помощ - част 1

Всеки трябва да познaва процедурите за сърдечен масаж и изкуствено дишане, както и техниките за основна първа помощ. Тези умения могат да ви помогнат да спасите живота на близък човек, или дори на напълно непознат, всеки ден, по всяко време - но те са особено критични в условия на бедствие или извънредно положение.

Важна част от цялостният ви план за готовност при бедствия, е вие или някой в ​​семейството ви да е обучен в процедурите за сърдечен масаж и изкуствено дишане и първа помощ. Подразделенията на червения кръст са отлични източници на такива курсове.

18 ноември 2013

Интервю с Дейвид Бом - Част 5Продължение от част 4 ...

Интервюиращ: .. начина за създаване на картини в три измерения.
Бом: В три измерения, където не правите кореспонденция от точка до точка между обект и образ, а където вълните, това, което правите е да приемете вълните от цялото във всяка област.
Интервюиращ: Значи може да създадете .. в три измерения.
Бом: Да, и не само това, но всяка част от изображението съдържа изображение на цялото. Но с по-малко подробности от цялото.

Интервю с Дейвид Бом - Част 4Продължение от част 3...

Бом: ... фина, много е трудно да го формулирам точно. Мисля, че щеше да каже, че няма смисъл от този вид спекулации, би го възприел като един вид спекулация, която не е обвързана с експериментален факт може би, не знам. Но аз смятам, че е важно да бъдем в състояние да го направим разбираемо и да покажем връзката между това и цялата гама от експерименти в други области.