30 януари 2009

Бъдещето на човечеството...или неговия край. Зависи от нас.

“Алчността и конкуренцията не са резултат от незаглушим човешки темперамент. Алчността и страхът от оскъдност всъщност биват създавани, и умножавани, пряко следствие от което е, че трябва да се избиваме помежду си за да оцелеем.“
Бернард Лиертаер - Основател на валутната система на Европейския съюз.