15 април 2014

Фалшива Свобода и Свободна Воля

Гражданите на много държави имат гарантирани права и привилегии, на които жителите на много други страни завиждат. И все пак, с влошаването на условията на труд, увеличаването на данъците, разлагането на обществените услуги, намаляването на качеството на храните, както и натрупването на все по-големи национални дългове, старите розови очила на много хора вече не могат да скрият истината. Въпреки милионите закони, управляващи хората, те никога не са имали по-малко права и никога не е било толкова скъпо да запазят привилегиите си. Дали живота в тези страни е толкова перфектен? Дали хората са толкова свободни, колкото им се казва?