28 април 2010

ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ


Корените на нашия народ трябва да се търсят няколко хиляди години назад след 681 г., която е определена като начало на българската държава. Българите са били духовната движеща сила на историческите събития разиграли се няколко хилядолетия преди новата ера, а и след това. В световен мащаб, те са изиграли ролята на мъжкия принцип, който е "оплождал" древните народи с култура, религия и духовност. Нещо подобно се случва по време на събитията, разиграли се на Балканският полуостров през VI-VIII в., когато българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните.
За скептиците ще посоча само древнобългарския календар, който е признат от всички световни специалисти в тази област за  най-стария и най-прецизния! Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската! Това означава, че българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди новата ера, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера!

02 април 2010

Проблемът 2012 година. Можем ли да се подготвим за неизвестното?

122-doomsday2012 Загадъчната цивилизация

На Земята е имало много цивилизации, които в далечното минало са били в разцвет, но после е започнал упадък и са изчезнали. Тяхната история предизвиква голям интерес сред историците и археолозите, но най-загадъчната от всички, е цивилизацията на маите. Ако другите отишли си цивилизации са оставили след себе си напълно разбираеми следи за своето начало, разцвет и изчезване, то народът на маите е изчезнал внезапно, буквално за един час, не оставяйки никакви следи от войни, епидемии или други разбираеми причини. Те са живели, развивали, търгували и изведнъж вече ги няма. Няма цял народ. Градовете са останали, зданията не са разрушени, а хората са изчезнали. Как е станало това, никой не знае и до ден днешен.