06 юни 2014

Изключване от Матрицата и свързване обратно със Съзнанието

Здравейте, днес ще поговорим за нуждата всеки от нас да се изключи от матрицата и да се свърже обратно със съзнанието. Днес, ние нямаме нужда от решения за болестите на света. Ние трябва да отстраним причината за проблема, а тя е невежество и арогантност. Те са неразделни партньори във войната за човешкото съзнание и вродената интелигентност. Глупостта на невежеството може да оцелее само, чрез слепотата на арогантността. Те се
нуждаят една от друга заради техния взаимен просперитет.