14 април 2011

Христо Ботев - Само разумният и братският съюз между народите ще унищожи теглилата

Вестник „Знаме” 1874-1875

Само разумният и братският съюз между народите е в състояние да унищожи теглилата, сиромашията и паразитите на човешкия род и само тоя съюз е в състояние да въдвори истина, свобода, братство, равенство и щастие на земното кълбо. Дордето народите бъдат разделени помежду си с машинациите на своите всевъзможни империи, конституции и републики, и дордето те, из сляпо низкопоклонничество към божиите помазаници, гледат един на други като на врагове, дотогава не ще има щастие на земята, не ще има бял ден за човека. Правителството и привилегированите класи у всеки един народ ще мъчат и притесняват сиромаха, ще поядат неговия труд, ще го държат в невежество, ще увеличават в квадрат и в куб неговите исторически глупости и в заключение на всичко това ще го изпровождат да бие и да изтребва брата си, или да бъде бит и изтребен от него. Разбира се, че ако да би могли народите да разберат веднаж за всякога де лежат изворите на техните страдания, то те тутакси би се убедили, че главните и единствените техни врагове са самите техни правителства и онзи клас партизани, които, за да могат да прекарат своя празен и вредителен живот, са станали душа и тяло с тираните и под покровителството на "законите" упражняват принципите на лъжата и на кражбата. Основата на всяко едно господарство е кражбата, лъжата и насилието. "Divide et impera" е била девизата на оная приснопаметна империя, която е станала идеал на всичките почти коронясани глави; "divide et impera" е и сегашната девиза на всяко едно господарство.
"Разделяй и владей!" Но кого? Ето главният въпрос, който не разбират или не искат да разберат ония, на които е широко около шиите им и на които е почти всякога пълен стомахът. Разделяй народите, разделяй поданиците си, разделяй семействата, разделяй брат от брата, баща от сина и мъж от жена, и ти ще бъдеш пълен господар над милиони живи същества и ще да плуваш в техните сълзи и кърви като сирене в масло.

03 април 2011

01 април 2011

Майкъл Полин: Използване на гения на природата в областта на архитектурата

Как могат архитектите да изградят един нов свят на трайна красота? Като се научат от природата. На TEДСалон в Лондон, Майкъл Полин описва три навици на природата, които могат да трансформират архитектурата и обществото: радикална ефективност на ресурсите, затворена верига и използване на енергия от Слънцето.