10 юли 2014

Поредица: Тринадесетте масонски тайни - Тайна номер четири

"Клас, добре дошли отново ... Когато увеличим скоростта на движение на молекулите получаваме ... Енергия. И тъй като ние в основата си сме просто маса изградена от молекули, кое е това, което мозъкът ни праща към останалите части на тялото? Линдзи?
- Импулси.
- Точно така! Електрически импулси. 
- Джеръми, обърни си главата и погледни към Линдзи! Да! така е чудесно. Много добре, през теб току що премина електричество. Мозъкът ти изпрати електрически импулс надолу към мускулите на врата. Кое извъртя главата ти ... освен очевидното? Как ... какво използваха мускулите, за да завъртят главата ти? Винаги протича, винаги се трансформира." - филма Powder/Пудра 1995г.


Масонска тайна номер четири - Преминаването през булото

Колоните на Боаз и Яхин са също добре познати като Колоните на позитивната и негативната енергия. Какво ще стане ако протече енергийно поле между тях?

Ето запис на масонски ритуал в Турция:При навлизането във Втората секция на степен Калфа, братът още веднъж се среща с Главния декан, който ще позволи или асистира на достойния и добре подготвен брат да премине през Булото.
Може би ще попитате "Какво було?" И ако има Було, какво представлява то и откъде се премахва, или какво се покрива с него?

За много кратко обяснение могат да послужат следните редове:

Когато ние възприемаме чувство (ако сме много концентрирани) ставаме свидетели на "вибрационни" колебания или "усешания" в нашето енергийно поле, които се наричат електромагнитни трептения. Това енергийно поле съществува между позитивната и негативната колони Яхин и Боаз. Честотата на това електромагнитно поле е значително по-финна (по-висока) от тези честоти, които нормално отчитаме чрез нашите електро-механични уреди. Времето и пространството са много по-многоизмерни, отколкото можем да предположим.
Когато настроим себе си към по-висшата си природа (като станем по духовно настроени), и когато чрез принизяването на себе си към по-нисшата си природа (като ставаме по материално настроени), съответно ние преминаваме през по-ниски и по-високи нива (честоти) на самонастройка. Някои "висши нива" не са достъпни за хора, вибриращи на по-ниска собствена честота, макар че при обратния случай това правило не винаги е валидно. Преминаването от по-ниска на по-висока вибрационна честота е част от това, което се подразбира под фразата "Преминаване през булото".

Това е ускоряването на движението на молекулите, за да получим енергия, която кара телата ни да вибрират с по-висока честота - същата вибрационна честота, с която трепти и паралелната вселена или същество. Тези масони, които стоят между колоните Яхин и Боаз, получават "настройка" на честотата. За всяка следваща степен на масонството се получават "настройки" за нова, по-висока честота.

"Време, пространство и материя. Материята изглежда интересно начало. Плътността на този свят изглежда напълно неоспорима. Като определено нещо, което можеш да видиш и пипнеш. Нашето тяло очевидно е плътно. Но благодарение на Айнщайн, модерната физика ни уверява, че тази плътност е мираж. Телата ни са направени от атоми. Тези атоми са частици, които се въртят със скоростта на светлината в огромни "празни" пространства. Частиците не са материални обекти. Те са вариация на енергия и информация в огромно пространство от енергия и информация. Ако можете да видите какво наистина е тялото, ще видите, че то е 99.999% празно пространство и 0.0001% от тялото, което виждаме като материя, е също празно пространство."

Материята е просто илюзия, продукт на нашите сетивни преживявания. Ако разнищите това много масивно на вид материално тяло, ще стигнете до там, че ще останете с шепа нищо. Това е научен факт. Въпросът е, какво е това нищо, какво е това празно пространство, което кара всичко да съществува? Защото става кристално ясно, че основния суров материал на Вселената е нематериален. Основното нещо на Вселената е нищо, защото атомът, който е основната единица на материята, реално не е плътен обект. Той е празно пространство. Но това празно пространство празнота ли е или може би е самата Утроба на сътворението? Може би е самият Източник на живота? Дали това нищо или нематерална материя, която изгражда цялата Вселена, е просто празнота? Или
е някакво мислещо нещо?

"Утробата на сътворението" е интересен термин, използван от масоните. Забележете, че в изкуството Иисус винаги е представен като излизащ от овален или с кръгла форма отвор, от утроба или от Звезден портал!

"Булото на Изида се разпростря над световете. В нашия свят то е видимата одежда на душата и е представлявано от двата противоположни пола." - Зодиакът

"Този, който познава Изида, трябва да премине отвъд булото, в царствата на неопетнената Изида, но за всички смъртни Изида е известна само такава, каквато е - облечена в плътно було."

"Митът за булото на Изида обяснява, че Изида, нашата пречиста майка, природа, Вселена, тъче красиво було, чрез което всички неща могат да бъдат поставени в съществуване."

"Изида започна в своите нематериални светове да тъче и като тъчеше тя усукваше своя воал, по-деликатен от слънчева светлина, докато той достигна и обхвана смъртните и нашия свят. Тогава всички същества погледнаха и видяха красотата на Изида през булото, от страната на завесата, от която бяха. Изида все още стои със своето було и чака, докато зрението на децата й стане достатъчно силно, за да пробие булото и да видят нейната непорочна красота. Изида, чиста и непорочна, е хомогенна изначална същност, намираща се в безграничното и необхватно пространство."

В началото обитателите на света били от светлина и въздух. Те не знаели какво е секс, докато постепенно не се кондензирали във физически тела, каквито са днес. Човек не трябва да отрича булото на Изида, а да го преодолее като премине отвъд него и
продължи през седемте фази на развитието на човечеството, отвъд булото на Изида.

Седемте фази са: Невинност, Инициране, Избиране, Разпъване на кръст (Измъчване), Преобразуване, Пречистване и Съвършенство.

Тези седем фази са свързани с видимите светове и маркират инволюцията на душите в материя с цел придобиване на опит, учение, превъзмогване и свобода от материята като част от завършването на тяхното (на масоните) еволюционно пътуване...

Странното в масонството е, че след постигането на Седма степен, масонът започва да се обучава за Седемте ключа на Звездния портал... Но първо масонът трябва да премине през първия портал, портала на Боаз и Яхин за да може да настрои енергията си. Колкото по-висока степен получава той в масонството, толкова неговите вибрации се настройват на по-висока честота.

0 коментара:

Публикуване на коментар